diaoc5sao.vn diaoc5sao.vn

Information

Địa ốc 5 Sao - Khẳng định giá trị vượt trội - Hệ Thống PP BĐS Nghỉ Dưỡng Cao Cấp Địa ốc 5 Sao

 • Host: diaoc5sao.vn

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: A

  Ip: 45.117.83.65

 • Host: diaoc5sao.vn

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: NS

  Target: NS5.TENTEN.vn

 • Host: diaoc5sao.vn

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: NS

  Target: NS4.TENTEN.vn

 • Host: diaoc5sao.vn

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: NS

  Target: NS6.TENTEN.vn

 • Host: diaoc5sao.vn

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: SOA

 • Host: diaoc5sao.vn

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: MX

  Target: mail.diaoc5sao.vn

 • Host: diaoc5sao.vn

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: TXT

  Txt: facebook-domain-verification=2jf3ez01tld2ukx72tcl2pm47eb9nw

 • Host: diaoc5sao.vn

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: TXT

  Txt: v=spf1 include:mailgun.org ~all

 • Host: diaoc5sao.vn

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: TXT

  Txt: v=spf1 mx a ip4:45.117.83.65 ~all